چاپ اطلاعات |  بستن این پنجره

ابنیه سازان کویر یزد

نام شرکت (انگلیسی)
Abniyesazan Kaviryazd
نام مدیرعامل
محمد حسن کریمی
آدرس پستی
بلوار 17 شهریور _ جنب اداره بازرگانی _ چاپخانه تصویر, یزد, , یزد, ایران
شماره تلفن
5228131
شماره نمابر
5221502
نمایش اطلاعات
456
تاریخ ثبت اطلاعات
تاریخ ویرایش اطلاعات
هیچ وقت
انجمنها و سازمانهای عضو
انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی
چاپ اطلاعات |  بستن این پنجره